Добрый день, как правильно написать заявление о взыскании алиментов в твердой форме?

Образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

Добрый день, как правильно написать заявление о взыскании алиментов в твердой форме?

Ниже вам представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка в 2017 году. На примере показано, как составлять иск в суд на взыскание алиментов на ребенка в том случае, когда родители оформили развод.

В образце показано взыскание алиментов в части от заработка (дохода) и в твердой денежной сумме. Какой из данных способов выбрать вам — решаете вы. Но как правило в твердой денежной сумме взыскиваются алименты в том случае, когда второй родитель имеет непостоянный заработок или часто меняет работу.

Пример искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІННмісце реєстрації та проживання:повна адреса та поштовий індекс,номер та серія паспорту

засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІННмісце реєстрації та проживання:повна адреса та поштовий індекс,номер та серія паспорту

засоби зв’язку.

Если адрес регистрации и места жительства отличаются, то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец смогли вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментних платежів на утримання дитини

__________ року я, ПІБ, ________ року народження, зареєструвала шлюб з відповідачем – ПІБ, ____ року народження, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу _(серія)_ № ____ від _____ , виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. ____ міськрайонного управління юстиції ____ області, актовий запис № ____ .

Від шлюбу ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, ____ року народження.

Шлюб між нами розірвано _______ року.

Если брак между сторонами расторгнут, то обязательно указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения суда.

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

Відповідно до ст. 180 СК України: «Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття». При цьому обоє батьків мають рівні зобов’язання по утриманню дитини. Але з ______ року відповідач перестав допомагати мені утримувати нашу неповнолітню дитину.

Необходимо указать время, начиная с которого ответчик перестал содержать ребенка.

Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України: «За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) призначаються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі».

Відповідач має можливість сплачувати кошти на утримання нашої спільної дитини, оскільки він працює в ТОВ «_____» на посаді _____ та має регулярний і стабільний заробіток у розмірі 2500 грн. (довідка з місця роботи відповідача).

Обязательно указываем о доходах ответчика: его место работы, должность и размер заработной платы. Идеальным будет, если вы приобщите к материалам дела справку о доходах ответчика. Если возникнут проблемы в ее получении, то вам необходимо просить суд затребовать ее у соответствующего субъекта хозяйственной деятельности.

Если ответчик не имеет доходов, не работает или работает без официального оформления, то указываем об этом в иске и просим взыскать алименты в твердой денежной сумме:

Згідно ст. 184 СК України: «Суд за заявою одержувача визначає  розмір аліментів у твердій грошовій сумі».

Відповідач має нерегулярний дохід, оскільки ______ (вказуємо причини). Тому, я вважаю, що аліменти повинні бути визначені у твердій грошовій сумі.

Відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідач інших утриманців немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини.

Оскільки відповідач в добровільному порядку відмовився від надання матеріальної допомоги нашій дитині та ухиляється від обов’язку утримувати її до досягнення нею повноліття, я вимушена звернутися в суд з цією позовною заявою.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 150, 180-184 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

ПРОШУ:

 1. Стягнути з відповідача — _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліменти на утримання дитини ___________ (ПІБ), _______ року народження, в розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі ____ грн.), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з моменту подачі даної позовної заяви і до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:

 1. Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
 2. Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
 3. Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
 4. Копії паспорту – 2 екз.
 5. Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
 6. Копії рішення суду про розірвання шлюбу — 2 екз.
 7. Копія позовної заяви

Все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

 • первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
 • второй для ответчика (только копии документов).

«____»______________2017 р.       __(підпис)__ ПІБ

PinterestStumbleUpon

Источник: https://prosto-alimenty.com/obrazets-iska-o-vzyskanii-alimentov-na-rebenka/

Исковое заявление о взыскании алиментов через суд в Киеве ▷ Взыскание задолженности по алиментам

Добрый день, как правильно написать заявление о взыскании алиментов в твердой форме?

* необходимо обратить внимание, что в процессе расторжения брака, как правило, возникают вопросы связанные с алиментами и разделом имущества, что не входит в выше изложенные пакеты.

** под судом подразумевается полное ведение дела суда одной инстанции. Например: после решения суда первой инстанции, может понадобиться обжалование в апелляционном суде.

*** дополнительно оплачивается после судебное исполнительное производство, целью которого является реальное выполнение судебного решения.

**** доверенность необходима для того, чтобы наш юрист мог самостоятельно подавать документы в суд и представлять интересы клиента на заседаниях. Оформить доверенность клиент может у любого нотариуса по предоставленному примеру.

***** по алиментам не платится судебный сбор

Запишитесь на консультацию

‹ ›

Семейный кодекс закрепил за родителями обязанность содержать их несовершеннолетних детей. Правда, некоторые родители уклоняются от выполнения этой обязанности. Для того чтобы взыскать алименты с недобросовестного отца (матери), необходимо обращаться в суд.

Алименты, как правило, взыскиваются в процентном соотношении от дохода или заработка отца (матери). В судебную инстанцию может обратиться один из родителей, который проживает с ребенком, с иском про взыскание алиментов.

Срока для подачи такого вида иска не существует, однако суд может присудить выплату алиментов за прошлые года, но только за последние три года. Размер выплат определяется только судом (но в любом случае не менее 30% от всех доходов).

Родитель, живущий отдельно, должен не только уплачивать алименты на ребенка, но и участвовать в дополнительных тратах на него (ст. 185 СК). Размер дополнительных трат устанавливается тоже сугубо судебной инстанцией.

Обратившимся в нашу компанию мы гарантируем положительный результат спора об алиментных обязательствах. Наши юристы оказывают такие услуги:

 • консультации;
 • составление иска на взыскание алиментов;
 • представление интересов клиента в суде (возможен даже вариант без вашего участия);
 • ведение переговоров с ответчиком от имени клиента.

После того как суд принимает решение о взыскании с ответчика определенной суммы алиментов, оно еще подлежит исполнению. Взыскание таких выплат зачастую проводится на основании исполнительного листа.

Если же родитель, который должен уплачивать алименты, планирует покрывать их сумму из разных источников дохода (например, из зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности), то по его просьбе суд может выдать несколько исполнительных листов.

Удержание присужденной суммы алиментов производится предприятием, в котором работает ответчик. Такие выплаты осуществляются раз в месяц, в день выплаты заработной платы.

Выплаты алиментов могут также производиться на основании соглашения между родителями. Но, к сожалению, оплата алиментов по договору практикуется намного реже.

В связи со сложившейся в Украине проблемой неофициального трудоустройства, перед многими встает актуальный вопрос: можно ли взыскать алименты с безработного, и как это сделать? Согласно законодательству, отсутствие работы не освобождает родителя от обязанности по уплате алиментов. Опытный адвокат поможет подать заявление в суд на алименты на детей, в котором будет отображен и этот момент, также он сможет помочь собрать документы, прилагаемые к судебному иску, и проследит за ходом исполнения судебного решения.

Чтобы определить размер алиментов в Украине, судья учитывает несколько факторов, таких как:

 • здоровье ребенка и его возраст, от которого зависят его потребности;
 • материальное положение того из родителей, с кем остался ребенок;
 • наличие у того из родителей, кто должен выплачивать алименты, других детей или иных материально зависимых от него лиц.

При этом установлен минимальный размер алиментов, ниже которого начисление не может быть произведено. Алименты начисляются либо в твердой сумме, либо в проценте от дохода.

Выплата алиментов на двоих детей происходит единой суммой, т. е. устанавливается единая часть дохода того из родителей, который выплачивает алименты, которая идет на содержание детей, вне зависимости от их количества.

При этом, чем больше детей, тем больше будет эта часть.

Если у вас возникла необходимость взыскания алиментов, не нужно затягивать с этим. Наши юристы не только помогут вам составить исковое заявление о взыскании алиментов, но добьются их выплаты в необходимом вам размере.

Взыскание алиментов родителями

Согласно Семейному Кодексу на совершеннолетних граждан Украины возлагается обязанность по содержанию своих нетрудоспособных родителей.

Взыскать алименты с детей через суд могут лица, достигшие пенсионного возраста или неспособные обеспечивать себя самостоятельно по состоянию здоровья.

При этом размер такой материальной помощи определяется в процентном соотношении, исходя из официальной заработной платы ответчика, или в фиксированной сумме денежных средств, если совершеннолетний ребенок не имеет постоянного дохода.

Для того чтобы обязать детей выплачивать алименты, необходимо подать исковое заявление в суд. Удовлетворение иска возможно только в случаях, когда:

 • в роли ответчиков выступают лица, достигшие совершеннолетия;
 • нетрудоспособность родителей была признана в соответствии с положениями Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
 • истец действительно нуждается в материальной поддержке, что подтверждается низким уровнем источников его доходов;
 • отсутствуют юридические основания для освобождения детей от обязательной выплаты алиментов.

Взыскание задолженности по алиментам

Часто к нам обращаются клиенты, желающие отобрать задолженность по алиментам. Долг может вырасти по любой причине: систематическая неуплата, отказ от выплаты и повышение алиментов, о котором родитель может даже не знать.

Одной из популярных причин является отсутствие работы.

Многие считают, что это весомая причина для невыплаты алиментов, но заверяем, что можно даже провести взыскание с безработного, ведь согласно СКУ, если плательщик является безработным – это не освобождает его от уплаты алиментов.

Кроме этого, бывают случаи, когда молодые мамы обращаются к нам на консультацию по поводу того, можно ли заявить на алименты вне брака. Получить их можно, но только в том случае, если отцовство установлено законно. В противном случае необходимо сначала установить отцовство, а затем подавать на алименты.

Взыскание задолженности по алиментам происходит только в судебном порядке, когда опытными специалистами будет проведен необходимый расчет задолженности.

Порядок выплаты алиментов

Порядок выплаты алиментов контролируется судом и организацией, в которой работает плательщик. Сам процесс уплаты проводится довольно просто. Бухгалтерия организации, в которой работает плательщик, обязана изымать из зарплаты нужную сумму, указанную в исполнительном документе об уплате алиментов.

После чего начисления переводятся на имя лица, указанного в исполнительном документе (т.е. на имя матери, отца или самого ребенка). Причем сумма алиментов должна быть равной той сумме, которая указана в исполнительном документе.

Уменьшение алиментов или их увеличение определяется только согласно решению суда по общему соглашению между родителями или по иску, поданному в суд плательщиком.

Если у вас возникают сложности в вопросах, касающихся выплаты алиментов или вам нужно подготовить необходимые документы для подачи иска в суд об уплате алиментов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.

Выше приведен образец заявления на алименты, который после заполнения можно подавать в суд. Однако если у вас возникают вопросы по ходу заполнения, следует обратиться к юристу за получением разъяснений.

Преимущества наших юристов

Доверив решение своего вопроса юристам нашей компании, вы сможете добиться максимальных результатов по делу. При участии опытного адвоката вам не придется:

 • самостоятельно заниматься предварительной подготовкой необходимых процессуальных документов;
 • разбираться в тонкостях законодательства, чтобы найти оптимальный выход из сложившейся ситуации;
 • отстаивать свою правовую позицию в ходе судебного заседания.

Стоимость услуги

Наши клиенты могут рассчитывать на адекватную стоимость предоставляемых юридических услуг:

 • консультация по вопросам взыскания алиментов;
 • подготовка искового заявления;
 • непосредственное участие адвоката в судебном процессе.

Стоимость услуг рассчитывается почасово. Цена может меняться в зависимости от количества проводимых заседаний.

Кроме того, возможно комплексное ведение дела, что включает в себя перечень услуг, определяемых по предварительной договоренности.

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:

 • По достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия;
 • При усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты;
 • При признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов;
 • При вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга – получателя алиментов в новый брак;
 • Смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты.

Источник: https://nakaz.ua/vziskanije-alimentov

Как написать заявление на увеличение алиментов: образец заполнения

Добрый день, как правильно написать заявление о взыскании алиментов в твердой форме?

Вопрос об увеличении алиментных выплат чаще всего волнует получателя алиментов. Именно ему приходится озадачиваться тем, чтобы ребенок (или он сам, будучи нетрудоспособным) не испытывал нужды и имел хотя бы самый необходимый минимум для нормальной жизнедеятельности.

Поэтому как раз алиментополучатель часто становится инициатором увеличения алиментов, пытаясь договориться с плательщиком или обращаясь в суд.

Плательщик алиментов также способен инициировать увеличение алиментов по своему усмотрению, если уверен, что в результате будет способен обеспечить всем необходимым и себя и бывшую семью.

Закон не запрещает, а даже предусматривает изменение алиментных выплат в сторону увеличения, если позволяет материальное и семейное положение сторон или имеются другие, способствующие этому обстоятельства. Об этом говорится во второй части 81-ой статьи Семейного Кодекса РФ и в Федеральном законе «Об исполнительном производстве».

Основания для увеличения размера алиментов

Алименты можно увеличить, но только при наличии определенных обстоятельств. Законодательство не указывает перечень конкретных условий, на которых алиментные выплаты смогут быть увеличены, по той простой причине, что их можно привести очень много и в каждой конкретной ситуации они будут свои.

Здесь можно говорить лишь об их существенности или несущественности для того, чтобы решить вопрос увеличения суммы алиментов положительно. Оценить же их призван суд либо плательщик и получатель самостоятельно.

Все они, в той или иной степени, связаны с изменением материального положения бывших супругов в сторону улучшения или ухудшения.

Если алименты сначала устанавливались судом в виде долей относительно заработной платы, то увеличение размера также устанавливается в долях. Этот же принцип работает и для выплаты алиментов в твердой фиксированной денежной сумме.

Приведем наиболее часто встречающиеся обстоятельства, которые смогут поспособствовать увеличению размера алиментов. Их можно поделить на две большие группы в зависимости от того, кто является инициатором увеличения выплат.

1. Основания увеличения алиментов по инициативе получателя.

 • Снижение ежемесячного дохода ввиду уменьшения заработной платы.
 • Отсутствие дохода из-за потери работы (сокращение, увольнение).
 • Ухудшение материального положения из-за появления дополнительного иждивенца (рождение еще одного малыша (при условии, что его отец материальной помощи не оказывает), выплата алиментов или уход за нетрудоспособным престарелым родственником и т.д.).
 • Невозможность осуществлять трудовую деятельность из-за плохого состояния здоровья или получения инвалидности самого получателя.
 • Появление заболевания у ребенка, которое требует дорогостоящего лечения или делает невозможным получателю осуществлять трудовую деятельность.
 • Смерть или признание недееспособным лица, оказывавшего материальную помощь получателю (родители, новый супруг, трудоспособный старший ребенок и т.д.).
 • Увеличение стоимости товаров первой необходимости при неизменности размера заработной платы.

2. Основания увеличения алиментов по инициативе плательщика. Чаще встречаются только два.

 • Увеличение ежемесячного дохода (рост заработной платы, трудоустройство на более оплачиваемую работу, получение наследства и т.д.).
 • Изменение семейного положения (ребенок в другом браке достиг совершеннолетия, смерть родителя или нуждающегося супруга, на которого выплачивались алименты и т.д.).

Необходимо указать еще одно основание, которое способствует увеличению алиментных выплат. Это индексация. Она предусматривает увеличение доходов соразмерно росту цен на потребительские товары.

Для справки. Задолженность по алиментам, если таковая имеется, также подлежит индексации. Об этом читайте здесь.

Порядок индексации обязательно должен быть предусмотрен в добровольном соглашении об алиментах, то есть в нем сторонам нужно указывать, как часто, при каких условиях и на какую сумму будут увеличиваться алименты.

По общему правилу, используемому судами и указанному в семейном законодательстве, индексация алиментов происходит пропорционально изменению (увеличению) показателя прожиточного минимума. Делается это ежеквартально.

Если доходы родителя не обеспечивают ребенку явно или намерено возможности достойного обеспечения даже минимальных потребностей, то суд может иску получателя алиментов увеличить размер алиментов.

Если индексация произведена, то и алиментные выплаты должны быть увеличены автоматически.

Как можно увеличить алименты

Обязательный пункт в соглашении по их выплате — об индексации алиментов.

Сторонам следует предусмотреть возможность, порядок и определение индексации, иначе она будет производиться по условиям, которые изложены в ст.

117 СК РФ

При имеющемся заключенном супругами алиментном соглашении договориться об увеличении размера алиментов можно, изменив пункты имеющегося документа или составить другой с указанием новой суммы.

В противном случае получателю предстоит подавать исковое заявление об увеличении размера алиментов в суд.

Если алименты изначально были назначены судом и выплачивались по судебному приказу или исполнительному листу, то разрешить вопрос об увеличении их размера сможет только судья.

Заявление-иск нужно будет подать на судебный участок, к которому относится адрес проживания ответчика. В идеале – в тот же судебный орган, который издавал судебный приказ или выдавал исполнительный лист о взыскании. В противном случае его нужно будет уведомить о принятии решения об изменении суммы алиментов, направив копию постановления другого судебного органа.

Инициатором иска сможет выступать как получатель алиментов, так и их плательщик.

Суд сможет и не удовлетворить заявление взыскателя, если не сочтет указанные основания для изменения алиментной выплаты значимыми.

В случае положительного решения постановление суда необходимо будет направить в отдел судебных приставов, алиментоплательщику и его работодателю. Только тогда можно рассчитывать на получение новых, увеличенных алиментов.

Документы для увеличения

Судья потребует все те же документы, что нужны для подачи иска о взыскании алиментов:

 • паспорт заявителя (и по возможности плательщика),
 • свидетельство о браке (заключении или расторжении),
 • метрики детей (ребенка),
 • добровольное соглашение или судебное решение о взыскании алиментных выплат,
 • справка с места проживания о семейном составе,
 • справка 2-НДФЛ за последние полгода на получателя (и по возможности на плательщика),
 • квитанция об уплате госпошлины (сумма зависит от размера увеличения алиментов),
 • документы, подтверждающие необходимость увеличения алиментов.

Самыми важными в этом перечне будут именно документы, указанные в последнем пункте. На основании содержащейся в них информации судья будет выносить свое решение. Это либо всего один документ – справка об установлении инвалидности, либо целый пакет – свидетельство о смерти, судебный приказ, решение суда о признании лица недееспособным и т.д..

Как составить заявление правильно

Чтобы добиться увеличения алиментных выплат через суд, нужно грамотно и правильно составить исковое заявление об увеличении размера алиментов, образец его мы приводим в нашей статье.

В тексте заявления обязательно нужно сделать ссылку на решение суда или иной документ, на основании которого алименты взыскиваются. А также указать их размер, порядок и способ выплаты.

Если вдруг обстоятельства снова изменились, или вы передумали, то можно забрать свое заявление на алименты.

Основной упор следует делать на то, какие основания заставляют вас подавать такое заявление, что является причиной для необходимости увеличения алиментов. Чем подробнее (но без лишних эмоций и нюансов) будет расписано это основание, чем тщательнее подтверждено документально, тем больше шансов на получение желаемого решения суда.

Также нужно указать, в каком порядке вы хотели бы произвести увеличение алиментов. Для этого нужно помнить, что у «долевых» алиментов суд сможет увеличить размер доли, а у «твёрдых» — само денежное выражение алиментов.

В заявлении можно указать, что помимо алиментов в определенной доле от заработка вы хотели бы получать дополнительно алименты в твердом выражении.

В резолютивной части иска нужно указать требуемый размер, на чье содержание и каким способом вы хотите получать алименты после их увеличения.

Судебная практика увеличения размера алиментов

Спрогнозировать решение суда после подачи иска смогут только сами получатель или плательщик алиментов. Оно напрямую зависит от тех обстоятельств, на которые указывают стороны. Если основания веские, соответствуют действительности и увеличение алиментов принесет пользу получателю и не ущемит интересов плательщика, то на положительное решение суда вполне можно рассчитывать.

Если алименты изначально назначены в процентном соотношении с заработком плательщика, то суд увеличит долю Сумма алиментов в твёрдом денежном выражении вырастет пропорционально минимальному размеру оплаты труда Однако существуют некоторые условия для максимальной суммы алиментов.

Также судья сможет назначить так называемые комбинированные алименты: часть их будет взыскиваться в доле от заработка, а часть – в твёрдо установленной сумме

Фактически алименты будут считаться увеличенными, и рассчитываться по-новому после вступления в законную силу соответствующего постановления суда.

Если суд откажет в увеличении размера алиментов с указанием конкретной причины, но данное решение стороны не устроит, его можно попробовать обжаловать в вышестоящий судебный орган.

Повторно подать такое заявление-иск можно будет лишь при наличии вновь возникших оснований для увеличения алиментных выплат.

Образец заявления об увеличении алиментов

Источник: https://divorceinfo.ru/2466-kak-napisat-zayavlenie-na-uvelichenie-alimentov-obrazets-zapolneniya

Способы и варианты взыскания алиментов по-новому (с 08.07.2017 года). Образцы заявления о выдачи судебного приказа о взыскании алиментов

Добрый день, как правильно написать заявление о взыскании алиментов в твердой форме?

Способ взыскания алиментов теперь выбирает сам взыскатель (истец, заявитель) и он не зависит от того имеет ли доход плательщик алиментов или нет.

Так, по решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в части от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору родителя или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок.

Способ взыскания алиментов, определенный решением суда, изменяется по решению суда по иску получателя алиментов.

После изменений, алименты в Украине с 08.07.2017 года могут взыскиваться в разный способ.

1. Путем подачи в суд заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в части от заработка. Образец см. ниже в этой теме. Данный способ для тех, кто еще не подавал в суд заявления о взыскании алиментов и кого устраивает размер алиментов, установленный законом (см. ниже).

В чем особенность дел о выдаче судебного приказа? Это упрощенная процедура судебного рассмотрения.

Суд рассматривает такое дело в трехдневный срок с момента открытия производства по делу и  выдает судебный приказ по существу заявленных требований, без судебного заседания и вызова взыскателя и должника для заслушивания их объяснений. Так же такой судебный приказ не подлежит отмене, обжалованию.

Так, тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка (ч. 5 ст. 183 СК Украины).

2. Путем подачи в суд заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, но минимальных. Образец см. ниже в этой теме. Данный способ для тех, кто еще не подавал в суд заявления о взыскании алиментов и кого устраивает минимальный размер алиментов (см. ниже).

Тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (ч. 3 ст. 184 СК Украины).

3. Если вы желаете взыскать алименты в ином раз мере, чем указано в п.1,2, то Вам следует обращаться в суд с исковым заявлением. См. Образцы заявлений о взыскании алиментов.

4.

Для тех, кто уже взыскал алименты и у кого уже есть решения суда о взыскании алиментов, но вы желаете установить другой способ взыскания алиментов и другой размер алиментов, то необходимо обращаться в суд с иском об увеличении раз мера алиментов и/или об изменении способа взыскания алиментов. Это следует сделать, поскольку в проекте закона было указано, что новый размер алиментов, так сказать, пересчитается «автоматом», но, к сожалению, в принятом законе уже этих положений нет.

Образец заявления о выдаче судебного приказа  о взыскании алиментов в части от дохода или минимальных алиментов в твердой денежной сумме (заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів в частці від доходу або мінімальних алиментів в твердій грошовій сумі)

До _______ суду _________ області
м. ___________, вул. ___________

Заявник:  ПІБ повністю, поштовий індекс, повна адреса, паспорт серія …… № ….. виданий 19.03.2011 року Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків …… засоби зв’язку

Боржник: ПІБ повністю, поштовий індекс, повна адреса, засоби зв’язку, (если паспортные данные ответчика и его идентификационный код неизвестен, то указываем следующую фразу) інші засоби зв’язку, офіційні електронні адреси та інші дані, які ідентифікують  особу не відомі

З А Я В А

про видачу судового наказу

про стягнення аліментів

____________ року я, заявник, ___________ року народження, уклала шлюб з ________________, ______________ року народження, який ми зареєстрували ___________ року у Відділі державної реєстрації актів цивільного стану по м. ________ міськрайонного управління юстиції ________області, про що зроблений актовий запис № _____ (додаток 1).

Если  родители не состояли в браке, то указываем о фактических брачных отношениях и когда эти отношения возникли и прекратились.

У шлюбі у нас народилася неповнолітня дитина:________________ (П.І.Б), _________ року народження (додаток 2).

Обязательно указываем несовершеннолетних детей от брака, их ФИО, а так же год рождения. Если ребенок родился не в браке, то указываем: «Від наших стосунків у нас народилася….»

Дитина проживає разом зі мною (додаток 3).

Шлюб між нами розірвано ____________ року.

Если барк расторгнут, то указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения. Если не в браке, ничего не пишем.

Відповідно до ст. 180 СК України,  батьки зобов’язані утримувати  дитину  до  досягнення  нею повноліття, а  боржник, останнім часом, з ____ року не бере участі у вихованні та утриманні нашої спільної дитини.

Тут указываем время, с какого должник перестал содержать ребенка.

Відповідно до ч.2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Далее указываем один из вариантов взыскания алиментов:

1. Если в части от заработка, то указываем:

Відповідно до ч. 5 ст.

183 СК України той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

2. Если в твердой денежной суме минимальный размер алиментов, то указываем:

Відповідно до ч. 3 ст. 184 СК України той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.

На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. 180 – 183 СК України, керуючись ст.ст. 161, 163  ЦПК України,

П Р О Ш У:

В зависимости от выбранного способа взыскания алиментов пишем, если выбрали первый вариант (в части от заработка), то:

Видати судовий наказ про стягнення з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліментів на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ), _______ року народження, у  розмірі на одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину та не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з  ______року (указываем дату подачи заявления) і до  повноліття дитини.

Если второй вариант (минимальные алименты в твердой денежной сумме):

Видати судовий наказ про стягнення з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліментів на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ), _______ року народження, у  розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з  ______року (указываем дату подачи заявления) і до  повноліття дитини.

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу – 2 екз.;
 2. Копія свідоцтва про народження – 2 екз.;
 3. Довідка про склад сім’ї – 2 екз.;
 4. Копія паспорту – 2 екз.;
 5. Копія заяви.

„08” січня 2018 року                                 _____________ ПІБ

Примечания:

Все документы, которые прилагаете к заявлению о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов, в том числе и само заявление, необходимо делать в двух экземплярах.

Один комплект документов для суда. Второй комплект документов для должника.

Судебный сбор. Заявители освобождены от уплаты судебного сбора за подачу заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов.

Заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания заявителя, а также  по зарегистрированному месту  жительства должника.

Источник: http://advokat-bezuh.in.ua/sposobyi-i-variantyi-vzyiskaniya-alimentov-po-novomu-s-08-07-2017-goda-obraztsyi-zayavleniya-o-vyidachi-sudebnogo-prikaza-o-vzyiskanii-alimentov/

Алименты на ребенка в Украине 2019: размер и порядок начисления

Добрый день, как правильно написать заявление о взыскании алиментов в твердой форме?

Алименты – это определенная сумма денег, которая добровольно либо же по решению суда выплачивается одним из родителей для содержания несовершеннолетнего ребенка.

Если родители решают разорвать свои отношения, то возникает вопрос: кто и как должен содержать ребенка или нескольких детей, родившихся в браке.

Об этом позаботилось государство и на законодательном уровне установило определенные нормы, согласно которым производится расчет материального обеспечения, которое обязан выплачивать один из родителей.

Проживание родителей порознь не снимает ответственности ни с одного из них. Размер алиментов, на которые может претендовать несовершеннолетний, четко прописан в законе.

Обновленные данные по сумме алиментов в Украине

Согласно законодательству, с 1 июля 2019 года размер прожиточного минимума вырастет. Исходя из этого, сумма алиментов, объем которых указан в процентном соотношении к прожиточному минимуму, тоже увеличится.

С 1 июля размер алиментных выплат будет следующим:

 1. Минимальный объем алиментных долгов (половина прожиточного минимума) для детей:
  • до 6 лет – 849,50 гривен;
  • 6 – 18 лет – 1059 гривен.
 2. Рекомендуемый минимальный объем алиментных выплат для детей:
  • до 6 лет – 1699 гривен;
  • 6 – 18 лет – 2118 гривен.
 3. Максимальные суммы алиментных долгов:
  • до 6 лет – 16 990 гривен;
  • 6 – 18 лет – 21180 гривен.

Эти данные следует учитывать работодателям, в частности, если из заработной платы сотрудников необходимо удерживать алиментные выплаты в привязке к прожиточному минимуму на детей соответствующего возраста. Также следует знать, что работодатель не оплачивает алиментные выплаты сотрудника с начисленной суммы больничных.

Размер алиментов в Украине

Алименты на несовершеннолетнего или совершеннолетнего ребенка могут выплачиваться в двух вариантах.

 1. Заранее оговоренная сумма (принимается во внимание индексация).
 2. Сумма, которая вычитается из заработной платы одного из родителей и зависит от ее размера.
 • Государство устанавливает минимальную и максимальную сумму алиментов. Первая составляет 50% от прожиточного минимума, определенного для детей соответствующей возрастной категории. Максимальная – 10 прожиточных минимумов.
 • С 01.01.2019 года прожиточный минимум для детей составляет от 1626 грн до 2106 грн в зависимости от возрастной категории.
 • Для детей до 6 лет: минимум – 813 грн (50% от прожиточного минимума), максимум – 16 260 грн.
 • Для детей от 6 до 18 лет: минимум – 1053 грн, максимум – 21 060 грн.

Большинство украинцев убеждены, что минимальный размер недостаточен для обеспечения нормальной жизни ребенку, поэтому просят парламентариев пересмотреть эти нормы.

Новый Закон об алиментах

В 2019 году вступил в силу новый Закон об алиментах в Украине, цель которого усилить ответственность за неуплату денежной помощи своим детям. Теперь должников могут ограничивать в таких правах, как: свободный выезд за границу (даже если это командировка), вождение транспортного средства, использование оружия. Такие ограничения будут в силе, пока родитель не погасит долг.

При назначении суммы выплат судом будут учитываться расходы свыше десяти минимальных зарплат, наличие имущества и даже банковских сбережений. Если бывшая жена знает, что доходы супруга выше, чем заявленные, и ему есть что скрывать, то в новом Законе про алименты имеются нормы, которые позволяют собирать и предъявить доказательства более высокого уровня жизни, чем было заявлено.

Мужчина, который со временем стал меньше зарабатывать, имеет право подать ходатайство об уменьшении суммы алиментов.

Как рассчитывается сумма алиментов на ребенка в Украине?

На одного ребенка с плательщика вычитают 25% от дохода, алименты на двоих детей в Украине составляют – 33%, на троих и более – 50%. Максимальная сумма не должна превышать 10 минимумов, установленных законом на каждого ребенка.

Актуально:

В 2019 году увеличился минимальный размер алиментов

С начала нового года в связи с увеличением прожиточного минимума для детей увеличился и минимальный гарантированный размер алиментов, который не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (до июля 2017 было 30%).

При назначении суммы учитывают также:

 • здоровье ребенка и потребность в лечении;
 • здоровье и потребность в лечении плательщика;
 • есть ли у плательщика другие дети, которые нуждаются в финансовой поддержке;
 • финансовые возможности первого родителя (с кем проживает ребенок).

Для удобства минимальная сумма алиментов в Украине приведена в таблице:

Источник: https://deltafinance.com.ua/ru/vse-ob-alimentah-na-rebenka-v-ukraine-razmer-poryadok-nachisleniya-obrazets-zayavleniya/

101Адвокат
Добавить комментарий